Науково-методична тема:

Формування різнобічної, розвиненої, духовнобагатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з раннього віку і до вступу в школу.

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

№ 7 «ІСКОРКА»

 

НАКАЗ

«3» вересня 2018 року

 

№ 01 -09/24

 

Про організацію методичної роботи

у 2018 - 2019 навчальному році

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Державних стандартів освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Положення про методичний кабінет (центр), наказів і розпоряджень Міністерства освіти та науки України, Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», відділу освіти Васильківської міської ради, Положення про науково-методичний  центр відділу освіти Васильківської міської ради, з метою реалізації Програми розвитку системи освіти м. Василькова на 2016-2018 роки затвердженої рішенням 4 чергової сесії Васильківської міської ради VІІ скликання від 22.12.2015 р. № 04.09-04-VІІ та на виконання рішення міської серпневої конференції педагогічних працівників м. Василькова від 28.08.2018 року, наказу відділу освіти від 12.06.2018 року № 01-15/316 «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів міста у 2017/2018 навчальному році», наказу відділу освіти від 31.08.2018 року № 01-15/384 «Про організацію та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році», з метою підвищення ефективності і результативності науково-методичної роботи з педагогічними працівниками міста у 2018/2019 навчальному році

 

НАКАЗУЮ:

  1. У 2018-2019 навчальному році продовжити роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Формування різнобічної розвиненої духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з раннього віку і до вступу в школу».
  1. З 01.09.2018 року продовжити роботу над впровадженням в навчально-виховний процес програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», рекомендованої Міністерством освіти і науки України.
  2. Навчально-виховний процес з дітьми проводити відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Щодо  організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році».
  3. З цією метою методичну роботу зосередити на вирішення таких завдань:

4.1. Формування морально-етичних якостей дошкільників через використання літературної спадщини

В. О. Сухомлинського.

4.2. Розвивати комунікативно – мовленнєву компетентність дошкільників у  різних видах дитячої діяльності.

4.3.Продовжувати формувати в малюків навички соціально, економічно та екологічно доцільної поведінки, що складають сутність такого напрямку освіти, як освіта сталого розвитку.

 

  1. Впроваджувати в роботу старших, середніх  та молодшої груп курс «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»
  2.  Спрямувати роботу на забезпечення дієвості особистісно - зорієнтованої системи дошкільної освіти, спрямованої на реалізацію принципів демократизації, гуманізації,індивідуальності та інтегративності навчально – виховного процесу в ДНЗ.

      7. Затвердити структуру методичної роботи у поточному навчальному році        (Додаток 1).

      8. Спрямувати роботу методичної служби у 2018-2019 н. р. за такими напрямами:

8.1    Вивчення та аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами з відповідною освітою.

8.2     Навчально-методичне консультування педагогічних працівників, батьків.

8.3  Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогів відповідно до державних освітніх стандартів.

8.4  Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами, участь в організації та проведенні різноманітних методичних заходів.

8.5  Виявлення, апробація та впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій.

8.6 Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогів.

8.7    Пропаганда просвітницької діяльності дошкільного закладу у засобах масової інформації, фахових періодичних виданнях.

8.8  Активне сприяння належно організованому процесу самоосвіти педагогів закладу.

     9. Вихователю - методисту :

9.1 Проводити методичну роботу відповідно до плану освітньої діяльності закладу на 2018-2019 навчальний рік.

9.2.  Забезпечити впровадження роботи гуртка «Джерела доброти» з використанням творів В. О. Сухомлинського для дітей старшого дошкільного віку .

9.3.  Організувати роботу акме – студії для завідуючих та вихователів -  методистів «Управлінський діалог». (грудень 2018 р.).

 9.4. Забезпечити проведення засідання  клубу творчих педагогів міста з теми: «Формування здоров’язберігаючої компетентності учасників освітнього процесу в закладах дошкільної освіти».

 9.5. Забезпечити участь педагогів закладу у методичній роботі міста відповідно до графіка:

-            завідуючих та вихователів-методистів;

-            вихователів груп дошкільного віку;

-            вихователів груп дітей старшого дошкільного віку;

-            музичних керівників;

-            школи професійного зростання вихователів ;

-            опорних ДНЗ № 6, № 10.

10. Затвердити розклад організованої навчальної діяльності дітей , складений відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільному навчальному закладі». 

            11.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач ДНЗ                                                                  Г. М. Ліщенко

 

 

 

Фотозвіт: "Літо швидко промайнуло"

Участь педагогічному вернісажі 

до 100-річчя В. О. Сухомлинського.

 

- презентація посібника "КНИЖКА - МАНДРІВНИЦЯ"

 

- виступ методиста С. В. Котової "Все починається з дитинства..."

 

Готуємося до педагогічної ради

 

"Формування морально-етичних якостей дошкільників шляхом використання літературної спадщини В. О. Сухомлинського"

 

- ділова гра "Пропогулянка педагогічним садом В. Сухомлинського"

 

- "Педагогічна вітальня" (гостей зустрічали вихователі Шаповал Н. В., Бондар О. Г., Бабійчук Т. С.)

 

7 - 8 листопада

 

КАЛЕЙДОСКОП "ОСІННІХ СВЯТ"

9 листопада 

 

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

РОЗВАГА

 

"Свято Гарбуза"

 

Дякуємо батькам вихованців за активну участь у виготовленні поробок з природнього матеріалу.

30 листопада

 

ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я "Малятко - здоров'ятко"